Yarışma Kategorileri

Stay at Home! If you dream it, you can do it!

İnovatif Dizayn

Herhangi bir sınırlama ve materyal olmadan yazılım, ürün, düşünce gibi yenilikçi bir ürün veya fikir çıkarılmaya çalışılır. 2 yarışma günü için de yarışmacılara 2 farklı problem verilir.

Vaka Analizi Case Study

Vaka; gerçek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan, belli gerçekler ve verileri içeren durum çalışmasıdır. Bu çalışmadaki mevcut durumunun konumlandırılması, çeşitli çözüm önerileri üretilmesi ve eylem planlarıyla birlikte karar alınması da “Vaka Analizi” olarak adlandırılmaktadır. Yarışmacılardan, daha önceden belirlenmiş bir problemi verilen bilgiler ve kısıtlı bir zaman içerisinde somut detaylara dayalı çözüp, çözümlerini jürinin önünde sunmalar beklenir.
Vaka Analizi sonunda yarışmacılardan iyi bir takım çalışması örneği çıkarmaları beklenir. Bunun yanında analitik düşünmeleri ve kısa zamanda mantıklı çözümler üretmeleri beklenir.
Case; a case study involving certain facts and data, based on a real or theoretical work situation.
Positioning the current situation in this study, making various solution proposals and making decisions together with action plans is called “Case Study”.
Competitors are expected to explain their solutions based on concrete details in front of the jurisd in a predetermined problem, given information and limited time.