YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİ 4.0

Stay at Home! If you dream it, you can do it!

YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİ 4.0

 Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. İngilizce’de artificial intelligence kavramının akronimi olan “AI” sözcüğü de bilişimde sıklıkla kullanılır. Yapay zekâ çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye yöneliktir.

   Tarihin ilk zamanlarından beri insanların aklında cansız varlıkların zeki varlıklar haline getirmek vardı. Fakat yapay zeka ismini resmi olarak ilk defa John McCarthy öncülüğünde 1956 yılında “Dartmouth College Artificial Intelligence” konferansında ortaya atılmış ve temelleri oluşturulmuştur. İlk yapay zeka laboratuvarı ise 1959 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (Massachusetts Institute of Technology-MIT) John McCarty ve Marvin Minsky tarafından kurulmuştur.

   Yapay zeka artık hayatımızın içinde ve sürekli gelişmekte. Gelecekte iş hayatını derinden etkileyecek. İş hayatına hem olumlu hem de olumsuz şekilde yansıyabilir. Mesleğe göre bu durum değişmekte tabii ki.

   Örneğin yapay zeka tıp alanında yardımcı bir kaynak olabilir. Tanı koymada ve ameliyat esnasında hata payını en aza indirebilir. Ameliyat esnasında doktorun elinin titremesi gibi sorunlar ortadan kalkmış olur. Bu sebeple ameliyatlarda ki hata payı minimum seviyeye inmiş olur. 

   Küresel rekabette başarılı olmak isteyen şirketler ise, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar ve Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak becerilere sahip sistemleri kullanmak durumunda olacaklardır. Şirketlerin üretiminin pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekmektedir. Bunu yapmak Endüstri 4.0 ile mümkün olacaktır.

 

  Endüstri 4.0 ile talepten ürün, hizmet geliştirmeye, hammaddenin tedariğinden üretime, üretimden müşteriye kadar olan bütün süreçlerin insan, makine ve bilgi teknolojileri boyutlarıyla entegre, karar mekanizmaları özerk ve her ürün ya da hizmetin anlık olarak müşteriye özel değer yaratmasının sağlandığı bir mükemmellik hedeflenir. Endüstri 4.0 ile nesnelerin interneti üretim içerisinde hayat bulmaktadır. Endüstri 4.0 ile fabrikadaki üretim süreçleri birbirleri ile bağlantılı olacaktır. Cihazlar birbirine bağlandığında, oluşturulan veriler, her cihazın kendi verisini ürettiği yazılımlar aracılığıyla birbirlerine yüksek hızlı internet desteğiyle hızla aktarılıyor ve ortaya çıkan verilerden alınan sonuçlara bakarak daha hızlı ve en etkili kararların alınabilmesi sağlanacaktır.

   Yapay zeka şu anda bazı işler meslekler için engel olabilir ama yapay zeka sayesinde yeni mesleklerde ortaya çıkabilir. Örneğin yapay zekanın yapımı, geliştirilmesi, bakımı gibi mesleklere ihtiyaç duyulacaktır.

Yazan: Arda Orhun CANAVAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir