İletişim

Build it, break it, fix it!

Emre Eryiğit
Halkla İlişkiler Sorumlusu
cie.eeryigit@gmail.com
Erhan Huz
Konu Takımı Sorumlusu
huzerhan@gmail.com
Hatice Kıyıcı
Dış İlişkiler Sorumlusu
haticekiyici1@gmail.com
Kağan Karakaş
Sekreter
kagank76@gmail.com